Socialঅসম

পুনৰ নাকচ হ’ল ACS বিষয়া চাইবুৰ ৰহমানৰ জামিন আৱেদন

দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়ি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ACS চাইবুৰ ৰহমান

◼ACS বিষয়া চাইবুৰ ৰহমানৰ জামিন নাকচ

◼গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে বিষয়াগৰাকীৰ জামিন

◼দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়ি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ACS চাইবুৰ ৰহমান

◼মঙলবাৰে, ৫/২০২১ গোচৰৰ অধীনত জামিন নাকচ চাইবুৰৰ

 

Related Articles

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনাটো প্ৰকাশ কৰা নহ’ব। প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰকেইটাত * চিন দিয়া হৈছে

seventeen − 5 =

Back to top button