Socialঅসম

পুনৰ নাকচ হ’ল ACS বিষয়া চাইবুৰ ৰহমানৰ জামিন আৱেদন

দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়ি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ACS চাইবুৰ ৰহমান

◼ACS বিষয়া চাইবুৰ ৰহমানৰ জামিন নাকচ

◼গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে বিষয়াগৰাকীৰ জামিন

◼দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়ি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ACS চাইবুৰ ৰহমান

◼মঙলবাৰে, ৫/২০২১ গোচৰৰ অধীনত জামিন নাকচ চাইবুৰৰ

 

সম্পৰ্কিত প্ৰবন্ধসমূহ

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনা প্ৰকাশ কৰা নহ'ব ।

1 × 4 =

Back to top button