Dibrugarh Police

অপৰাধ

ডিব্ৰুগড়ৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত মহিলাক যৌন উৎপীড়ন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হল ৰিতু!

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাক যৌন উৎপীড়ন কৰাৰ অভিযোগত ৰিতু নন্দেশ্বৰ শেনছোৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰক্ষীৰ খবৰ অনুসৰি, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button