PM Narendra Modi

ভাৰত

ৱাশ্বিংটনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় দিন, আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে কি আলোচনাত ব্যস্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী?

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণে সূচীৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছন আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button