Paper Leak

ভাৰত

পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ’ল প্ৰশ্নকাকত, পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ…

পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই ফাদিল হ’ল প্ৰশ্নকাকত। বাতিল কৰা হল দশম শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পাছতেই গ্ৰহণ কৰা…

Read More »
Back to top button