Nasal Spray

Covid-19

৯৯ শতাংশ কৰ’ণা প্ৰতিৰোধ কৰিবলে সক্ষম নেছেল স্প্ৰে!

কৰ’ণাৰ সংহাৰী ৰূপত শংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব৷ এই মহাব্যাধি ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ইতিমধ্যে ক’ভিড টীকাকৰণ আৰম্ভ হৈছে৷…

Read More »
Back to top button