Magnetic

অসম

অসমৰ প্ৰথমজন চুম্বকীয় মানৱ

চিৰাঙৰ বিজনীত চুম্বকীয় মানুহ। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ কাৱাটীকাত ওলাল চুম্বকীয় মানুহ। কাৱাটীকাৰ নিবাসী শিৱশংকৰ অধিকাৰীৰ দেহত লাগি ধৰিছে স্টীলৰ চামুচ।…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button