Indonesia

ইণ্ডোনেছিয়ান

ইণ্ডোনেছিয়াৰ কাৰাগাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড!

ইণ্ডোনেছিয়াত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ইণ্ডোনেছিয়াত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ সমীপৰ টাংগেৰাং নামৰ জে’ল এখনৰ ব্লক ‘চি’ত সংঘটিত হৈছে…

অধিক পঢ়ক »
ইণ্ডোনেছিয়ান

চলন্ত জাহাজত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, সন্ধানহীন ১৭ গৰাকী

চলন্ত জাহাজত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ইণ্ডোনেছিয়াৰ মৌলোকা সাগৰত স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা সাত বজাত K.M KARYA নামৰ যাত্ৰাবাহী জাহাজত হঠাতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড৷…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button