Gaza

অপৰাধ

বকৰী ঈদৰ নামাজ পাঠ কৰি থকাৰ সময়তে ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ

আফগানিস্থানৰ ৰাজধানী কাবুলত ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সমীপতে হোৱা এই আক্ৰমণৰ পিছতে সৃষ্টি হয় আতংকময় পৰিস্থিতিৰ৷ বকৰী ঈদৰ নামাজ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button