E Portal for Labours

Government Scheme

শ্ৰমিক সকললৈ সুখবৰ, এতিয়াৰ পৰা শ্ৰমিকে পাব এইসমূহ চৰকাৰী সুবিধা…

শ্ৰমিক সকললৈ সুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা দেশৰ শ্ৰমিকে চৰকাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব সকলো সুবিধা। শ্ৰমিকসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ই-…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button