bloomberg billionaires index

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়

ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ ইণ্ডেক্সত তৃতীয় স্থান লাভ গৌতম আদানিৰ

বিশ্বৰ তৃতীয় ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানি। ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ ইণ্ডেক্স অনুসৰি আদানি গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানি বিশ্বৰ তিনিজন ধনী ব্যক্তিৰ ভিতৰত…

Read More »
Back to top button