AssamCity newsঅসমগুৱাহাটীদৈনিক বাতৰিপৰিৱেশপৰ্যটনবিশ্বভাৰতমনোৰঞ্জন

আজি বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিৱস, মৰিগাঁৱত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চ অসমৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ…..

আজি বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিৱস

ঘনচিৰিকা সংৰক্ষণ, সংবৰ্ধনৰ লক্ষ্যৰে পালন এই দিৱস

মৰিগাঁৱত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চ অসমৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

চৰাইবিধ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা

দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন সজাগতা সভা

উপস্থিত জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ, শিক্ষাৰ্থী

 

 

Related Articles

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনাটো প্ৰকাশ কৰা নহ’ব। প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰকেইটাত * চিন দিয়া হৈছে

16 + 13 =

Back to top button