wildlifephotography wildlifelovers

পৰিৱেশ

আজি বিশ্ব প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ দিৱস

প্ৰতি বছৰে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ ২৮ জুলাইত পালন কৰা  হয় বিশ্ব প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ দিৱস। এই দিনটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button