passed away

সংগীত

কিংবদন্তী সংগীতজ্ঞ আৰু সান্তুৰ বাদক পণ্ডিত শিৱকুমাৰ শৰ্মাৰ দেহাৱসান

কিংবদন্তী সংগীতজ্ঞ আৰু সান্তুৰ বাদক পণ্ডিত শিৱকুমাৰ শৰ্মাৰ ১০ মে’ত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল…

Read More »
Back to top button