Mahajot

ৰাজনৈতিক

মহাজোঁটৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিচ্ছিন্ন! স্বতন্ত্ৰ হ’ব লাগিব কংগ্ৰেছ?

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সংবাদমেল। সংবাদমেল সম্বোধন সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গগৈৰ মন্তব্য, ‘দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ হ’লে মহাযোটৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হ’ব…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button