Guwhati

অসম

মহানগৰীৰ ফাষ্টফুডৰ দোকানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ

মহানগৰী নাৰেংগীৰ কলংপাৰ বজাৰৰ চেক গেটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ’ল এখন ফাষ্ট ফুডৰ দোকান। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ডেৰ লাখ টকাৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button