Educationঅসম

২০২২ বৰ্ষৰ HSLC পৰীক্ষাত ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ…

২০২২ৰ HSLC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫৬.৪৯%

২০২২ৰ HSLC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫৬.৪৯%

ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫৮.৮০%

ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫৪.৪৯%

পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৪,০৫,৫৮২গৰাকী

প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ৬৫,১৭৬গৰাকী

দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ ৯৯,৮৫৪গৰাকী

তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ ৬৪,১০১গৰাকী

সম্পৰ্কিত প্ৰবন্ধসমূহ

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনা প্ৰকাশ কৰা নহ'ব ।

nine − four =

Back to top button