Ukriane

অসম

ইউক্ৰেইনৰ জীয়ৰি এতিয়া অসমৰ বোৱাৰী, কিন্তু অসমত কিয় সুখী নহয় তেওঁ?

ইউক্ৰেইনৰ জীয়ৰি অসমৰ চিৰাঙৰ বোৱাৰী। কিন্তু বিয়া হৈ আহি অসুবিধাত পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ জীয়ৰিগৰাকী। ইউক্ৰেইনত চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত ডা° এনাস্থিয়া ৰহমানে…

Read More »
Back to top button