Tearful

জীৱনশৈলী

অশ্রুসিক্ত নয়নেৰে বার্চিলোনাক বিদায় জনালে ছুপাৰষ্টাৰ লিঅ’নেল মেছিয়ে

অশ্রুসিক্ত নয়নেৰে বার্চিলোনাক বিদায় জনালে ছুপাৰষ্টাৰ লিঅ’নেল মেছিয়ে৷ বিশ্বৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবলাৰগৰাকীয়ে বার্চিলোনাৰ জুনিয়ৰ ক্লাবৰ সৈতে ২১ বছৰীয়া মধুৰ সম্পর্কৰ…

Read More »
Back to top button