Snow Fall

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ

এইবাৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰোষত হিমাচল প্ৰদেশ! মৃত্যু ৩জন পৰ্যটকৰ

এইবাৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰোষত হিমাচল প্ৰদেশ। হিমাচল প্ৰদেশত এতিয়া তুষৰপাতৰ উপদ্ৰৱ। তুষৰপাতৰ ফলত প্ৰচণ্ড শীতৰ কবলত পৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ। অত্যধিক…

Read More »
Back to top button