SachinPilot

দিল্লী

ৰাজস্থানৰ গেহলট চৰকাৰ পুনৰ বিসম্বাদৰ সন্মুখীন!

ৰাজস্থানত শাসনাধিষ্ঠ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পুনৰ বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি৷ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শচীন পাইলট পন্থীৰ বিধায়কে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ দাবীত সংগোপনে চলাইছে বিসম্বাদ৷…

Read More »
Back to top button