Ring of Fire

পৰিৱেশ

১০ জুনত বিশ্ববাসী সাক্ষী হৈ ৰ’ব ‘ৰিং অব ফায়াৰ’ৰ

পুনৰ এক মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ব বিশ্ববাসী। বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ  দেখা যাব জুনত। বুদ্ধ পুৰ্ণিমাৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৬ মে’ ত…

Read More »
Back to top button