Priyanka Gandhi Bhadra

ৰাজনৈতিক

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী, উত্তৰপ্ৰদেশলৈ যাওঁতে নেত্ৰীগৰাকীৰ কনভয়ক আদবাটতে বাধা প্ৰদান কৰিলে আৰক্ষীয়ে…

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা। উত্তৰপ্ৰদেশৰ হৰগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীক। দেওবাৰে উত্তৰপ্ৰদেশৰ খেড়ীৰ লখিমপুৰত সংঘটিত…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button