Pratham Khabam

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ

ভদীয়া বানৰ কৱলত পৰা কাজিৰঙাখনৰ দুৰ্দশা

বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাখনৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে সকলোৰে জ্ঞাত। প্ৰতি বছৰে বানে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে কাজিৰঙাৰ। এইবাৰো ভদীয়া বানৰ কৱলত…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button