ISKCON

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়

ইউক্ৰেইনৰ পৰা অহা অসহায় ভাৰতীয় ছাত্ৰলৈ সহায়ৰ হাত আন্তৰ্জাতিক সমাজ-ISKCONৰ…

ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটিছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণে দিশহাৰা কৰিছে ইউক্ৰেইনিয়ানক।ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ সপ্তম দিনটোত বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন…

Read More »
Back to top button