India in Olympics

খেল

সৰ্বাধিক অলিম্পিক পদকৰ অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতে

ট’কিঅ অলিম্পিকত ভাৰতে সপ্তমটো পদক দখল কৰিলে। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতে অলিম্পিকত সৰ্বাধিক মেদেল দখলৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২ৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button