Fuel Price Hike

অৰ্থনৈতিক

সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ! আজি পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য..

সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাই আজি পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য। তাৰ লগে লগে ৭ দিনত ৬ বাৰকৈ বাঢ়িল পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ…

Read More »
অৰ্থনৈতিক

বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ মূল্য

পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ মূল্য। শেহতীয়াকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল, ডিজেলত পুনৰ সংশোধনৰ ৩৫ পইচাৰ। তাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত পেট্ৰ’লৰ…

Read More »
অৰ্থনৈতিক

অসমত একেৰাহে চতুৰ্থ দিনৰ বাবে বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য

সমগ্ৰ দেশতে একেৰাহে চতুৰ্থ দিনৰ বাবে বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য। পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে গুৱাহাটীবাসীয়ে এতিয়া প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল…

Read More »
অসম

পেট্ৰ’ল পাম্পত জুই! সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত ৰাম টাঙোন শোধাই পুনৰ বৃ্দ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য…

পুনৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্যত জুই। সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন শোধাই পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য। মঙলবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য। গুৱাহাটীত…

Read More »
Back to top button