Assamese Village

অসম

অসমৰ চহা জীৱনৰ পৰা নাইকীয়া হ’ব ‘গাঁওবুঢ়া’

অসমীয়া সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ‘গাঁওবুঢ়া’। অসম চৰকাৰে ‘গাঁওবুঢ়া’ শব্দটোৰ সলনি অইন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ চহা…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button