leatest updateঅসমদৈনিক বাতৰিভাৰত

দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহত অভিযান EDৰ।

৫২.২৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ EDৰ।

দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহত অভিযান EDৰ

প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মণীষ ছিচ’ডিয়াৰ সম্পত্তি জব্দ

৫২.২৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিলে EDয়ে

ছিচ’ডিয়াসহ ৪ অভিযুক্তৰো সম্পত্তি জব্দ

সম্পত্তি জব্দ অমনদ্বীপ সিং দাহাল, ৰাজেশ যোশীৰ

গৌতম মালহোট্ৰাসহ বহুকেইজন অভিযুক্তৰ সম্পত্তি জব্দ

১২৮.৭৮ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ EDৰ

সুৰা নীতি কেলেংকাৰিৰ গোচৰত অভিযুক্ত মণীষ ছিচ’ডিয়া

Related Articles

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনাটো প্ৰকাশ কৰা নহ’ব। প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰকেইটাত * চিন দিয়া হৈছে

sixteen − 1 =

Back to top button