Covid-19অসমগুৱাহাটীচিকিৎসাস্বাস্থ্য

BIG BREAKING: ক’ভিডত আক্ৰান্ত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা Home Isolationত আছে মন্ত্ৰীগৰাকী

  • ক’ভিডত আক্ৰান্ত হ’ল জনসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
  • বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া পজিটিভ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ
  • বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা Home Isolationত আছে মন্ত্ৰীগৰাকী
  • বৰ্তমান GMCHলৈ অনা হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক

সম্পৰ্কিত প্ৰবন্ধসমূহ

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনা প্ৰকাশ কৰা নহ'ব । প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰসমূহত *এৰে চিন দিয়া হৈছে

16 − sixteen =

Back to top button