Assamleatest update

২০২৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ঘোষণা

মুঠ ৩৬গৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা

২০২৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ঘোষণা

মুঠ ৩৬গৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা

মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ২১গৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা

উচ্চ প্ৰাথমিকৰ দুগৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা

নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ১৩ শিক্ষকলৈ ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা

Related Articles

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনাটো প্ৰকাশ কৰা নহ’ব। প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰকেইটাত * চিন দিয়া হৈছে

3 × five =

Back to top button