Women Sweeper

ৰাজস্থান

যোধপুৰৰ ৰাস্তাত মাৰিছিল ঝাৰু, এতিয়া হ’লগৈ ডেপুটি কালেক্টৰ

এটা সময়ত চুইপাৰৰ কাম কৰা দুগৰাকী সন্তানৰ মাতৃ হ’লগৈ ৰাজস্থান প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া। যোধপুৰ পৌৰ নিগমৰ এগৰাকী মহিলা চুইপাৰ হ’লগৈ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button