UGC

Education

UGCয়ে ঘোষণা কৰিলে নতুন গাইডলাইনছ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ঘূৰাই দিয়া হ’ব নামভৰ্তিৰ মাচুল

চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু অন্তিম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত UGCয়ে ঘোষণা কৰিলে নতুন গাইডলাইনছ। ৩১ আগষ্টৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব লাগিব চূড়ান্ত বৰ্ষ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button