SSB

অসম

তেজপুৰত SSBৰ ২৫৮ বেটছৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ উদযাপন…

তেজপুৰত এছ এছ বিৰ ২৫৮ বেটছৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ উদযাপন। সোমবাৰে, শালনীবাৰীৰ এছ এছ বিৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সম্পন্ন হয় এই অনুষ্ঠান।…

Read More »
Back to top button