Sherman Ali Arrest

ৰাজনৈতিক

শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক চৰকাৰে-ভূপেন বৰা

সমাপ্ত হ’ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক। দেওবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব অনুশাসন কমিটিৰ বৈঠক। শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসন মূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button