multi-million ruble bribery

অপৰাধ

সোণৰ টয়লেট, মুখ ধোৱা বেচিন নিৰ্মাণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া

ঐশ্বৰ্যশালী ধন-সম্পত্তিৰ অধিকাৰী এজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। আৰক্ষী বিষয়াজনৰ অট্টালিকা দেখিলেই চকুত লগা। অত্যাধিক ধুনীয়া এই অট্টালিকাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে…

Read More »
Back to top button