Military

বতৰ

প্ৰতিৱেশী ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা

প্ৰতিৱেশী ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত পুৱাতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা৷ এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শীৰ্ষ গুৰু ভৱন্ত কাছিৱাৰা,‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ছজন…

Read More »
Back to top button