Majuli Police

অপৰাধ

সত্ৰনগৰী মাজুলীত অঘটন, আচামীৰ দাৰ ঘাপত আহত আৰক্ষী

মাজুলীৰ দেওদিয়া আটী গাঁৱত সংঘটিত ভয়ংকৰ কাণ্ড। ৰাইজৰ প্ৰহৰীক ঘপিয়াই আহত কৰিলে অভিযুক্তই। দেওদিয়া আটী গাৱঁত নিশা প্ৰায় ১১ বজাত…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button