India Rat

অষ্ট্ৰেলিয়া

অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতৰ পৰা বিচাৰিছে ৫,০০০ লিটাৰ বিহ. কিন্তু কিয়?

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাজ্য নিউ চাউথ ৱেলছৰ চৰকাৰে এতিয়া ভাৰতৰ পৰা ৫,০০০ লিটাৰ ব্ৰোমাডিঅ’লোন নামৰ বিহ আমদানি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button