Foundation

অসম

শিলচৰত উপস্থিত ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কিহত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী?

শিলচৰৰ ৰেডক্ৰছ ছ’চাইটীৰ এক মাল্টী ইউটিলিটী ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শনিবাৰে ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button