arrest women for hijab

বিশ্ব

হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবেই অভিনেত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ! ক’ত এই ঘটনা?

হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবেই অভিনেত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ! ক’ত এই ঘটনা? জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীয়ে৷ লগতে…

Read More »
Back to top button