leatest updateSocialদৈনিক বাতৰিৰাজনৈতিক

১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল

৩ দিনৰ CBIৰ জিম্মাৰ পিছত ন্যায়িক জিম্মালৈ কেজৰিৱাল

১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল

সুৰানীতি কেলেংকাৰিৰ গোচৰত CBIএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেজৰিৱালক

৩ দিনৰ CBIৰ জিম্মাৰ পিছত ন্যায়িক জিম্মালৈ কেজৰিৱাল

ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে কেজৰিৱালক

ED আৰু CBIৰ পৃথক পৃথক গোচৰ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে

সুৰানীতি কেলেংকাৰি আৰু ধনৰ লেনদেনক লৈ পৃথক পৃথক গোচৰ

Related Articles

প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক

আপোনৰ ইমেইল ঠিকনাটো প্ৰকাশ কৰা নহ’ব। প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰকেইটাত * চিন দিয়া হৈছে

two × 4 =

Back to top button