World Elephant Day

জন্তু

আজি বিশ্ব হস্তী দিৱস। কিন্তু বিশ্বত আজি কিমান সুৰক্ষীত হাতী?

আজি বিশ্ব হস্তী দিৱস। কিন্তু বিশ্বত কিমান সুৰক্ষীত হাতী? মানুহৰ মাজত এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ আৰু…

Read More »
Back to top button