wikipedia

খেল

কিয় ৱিকিপিডিয়া(wikipedia)ৰ বিষয়ববীয়ালৈ চমন পঠিয়ালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে!

ৱিকিপিডিয়া(wikipedia)ৰ বিষয়ববীয়ালৈ চমন প্ৰেৰণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ অৰ্শদ্বীপ সিঙৰ বিষয়ে ৱিকিপিডিয়াত ভুৱা তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে…

Read More »
Back to top button