State Cancer Institute

অসম

কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ বাবে সুখবৰঃ গুৱাহাটীত মুকলি হ’ল উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো PET-MRI Wing…

উত্তৰ-পূবৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু। দেওবাৰে পুৱা গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। গুৱাহাটীত…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button