Solar Eclipse

পৰিৱেশ

২০২১ চনৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ

Solar Eclipse 2021: ২০২১ চনৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ ৯ দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ ৪ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ।…

অধিক পঢ়ক »
পৰিৱেশ

১০ জুনত বিশ্ববাসী সাক্ষী হৈ ৰ’ব ‘ৰিং অব ফায়াৰ’ৰ

পুনৰ এক মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ব বিশ্ববাসী। বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ  দেখা যাব জুনত। বুদ্ধ পুৰ্ণিমাৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৬ মে’ ত…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button