Milk

অসম

অসমত বৃদ্ধি পালে পুৰবী দুগ্ধৰ মুল্য

অসমত পুৰবী দুগ্ধৰ মুল্য বৃদ্ধি পালে। প্ৰতি ৫০০ মিলি পাউচত পুৰবী গাখীৰৰ মুল্য ১ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। পুৰবী ডেইৰীয়ে অসমৰ…

অধিক পঢ়ক »
Covid-19

আমূলৰ পাছত এইবাৰে মাদাৰ ডেইৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য

আমূলৰ পাছত এইবাৰ মাদাৰ ডেইৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে গাখীৰৰ মূল্য। শেহতীয়াকৈ দিল্লী-এন চি আৰত ১১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গাখীৰৰ নতুন…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button