Kachar Murder

অসম

তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ মহিলাৰ মৃতদেহ

এক শিহৰণকাৰী ঘটনাই জোকাৰিছে কাছাৰ। কাছাৰৰ কাটিগড়া সমষ্টিত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী বয়সীয়া মহিলাৰ মৃতদেহ। সমষ্টিটোৰ কৰইকান্দি নামৰ গাঁৱত…

Read More »
Back to top button