Grenade Blast

অৰুণাচল প্ৰদেশ

খেলি থাকোতেই অঘটন, অৰুণাচলত গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ হৈ আহত তিনিটা শিশু…

এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। শনিবাৰে অৰুণাচলৰ টিৰাপত গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ হৈ আহত তিনি শিশু। এটা নুফুটা গ্ৰেণেড হাতত লৈ…

Read More »
Back to top button