Gohpur Death

অসম

গৰু আনিবলৈ গৈ উভতি নাহিল ঘৰলৈ, ভদীয়া বানে উটুৱাই লৈ গ’ল এজনক

ক’ভিডৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ সময়তে ৰাজ্যত ভদীয়া বানে ধৰিছে সংহাৰী ৰূপ। বানে এফালৰ পৰা উটুৱাই নিছে ঘৰ, পশুধন। হঠাতে অহা ভদীয়া…

Read More »
Back to top button