Assam Sports Association

অসম

ক্ৰীড়াবিদে পাব পেঞ্চন, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ‘ক্ৰীড়া পেঞ্চন দিৱস’ পালন

আজি ক্ৰীড়াবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন। কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button